Länkar: eniro | msn | Google |

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

Försäkringsrätt
Skadeståndsrätt.

Ersättningsrätt
 - personskador
 - patientskador
 - läkemedelsskador mm

Brottmål / Ekobrott
 - offentlig försvarare
 - målsägandebiträde

Socialrätt, LVU, LVM, LPT och LRV
Fastighetsrätt

Familjerätt
 - arvsskifte
 - äktenskapsskillnad
 - bodelning
 - vårdnadstvist

Vi ombesörjer ansökan om rättsskydd och rättshjälp

Kontakta oss:

Polhemsgatan 31 bv | Box 8041 | 104 20 Stockholm | Tel: 08-654 10 55 | Fax 08-654 40 55