Länkar: eniro | msn | Google |

Grupp2

Om byrån

Advokatbyrån består av en advokat och två biträdande jurister. Vi har gedigen erfarenhet inom familjerätt, fastighetsrätt, försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Advokatfirman driver ett flertal processer inom dessa områden. Vi har också stor erfarenhet som offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål, även ekobrott, och som offentliga biträden inom socialrätten.

Advokat Christer Magnergård deltog i förhandlingarna efter Estoniakatastrofen och biträdde då ett mycket stort antal klienter. Han har sedan början på 80-talet arbetat som offentlig försvarare och har förutom tvister i civilrätt stor erfarenhet av fastighetstvister och skiljemannauppdrag.

Tack vare våra gemensamma erfarenheter kan vi ge klienterna en snabb återkoppling och rådgivning inom breda områden samt driva ärenden framåt på ett effektivt sätt. Vi har kontor i Stockholm och Flemingsberg. Vi planerar att öppna ytterligare kontor i Solna och Nacka.

Polhemsgatan 31 bv | Box 8041 | 104 20 Stockholm | Tel: 08-654 10 55 | Fax 08-654 40 55